๑๙ ก.ค. น้อมรำลึก “วันประกอบพิธีหมั้น” ราชินีทรงเล่า “รักแรกเกลียด แต่แสนสวยงาม” ของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กับ รัชกาลที่ ๙

๑๙ ก.ค. น้อมรำลึก “วันประกอบพิธีหมั้น”   รา […]

Continue Reading